Sakramenty

SAKRAMENTY WYMAGANE DOKUMENTY I INFORMACJE

Chrzest

» akt urodzenia dziecka (dokument Urzędu Stanu Cywilnego)

» dane o rodzicach chrzestnych: imiona, nazwiska, wiek, miejsce zamieszkania.

» bardzo ważne: zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych (nie mylić z zameldowaniem) o tym, że są wierzący i praktykujący, oraz mogą być dopuszczeni do godności bycia matką/ojcem chrzestny. W razie nie dostarczenia na czas dokumentów jednego z chrzestnych dziecko będzie miało tylko jednego chrzestnego, lub też w przypadku kiedy oboje chrzestnych nie dostarczy stosownego zaświadczenia, sakrament chrztu odbędzie się dopiero po uzupełnieniu brakujących zaświadczeń.

Bierzmowanie

Pytania na egzamin z prawd wiary dla osób przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania (w formacie pdf) – tutaj…

Małżeństwo

» aktualne metryki chrztu (uwaga: metryki są ważne tylko 3 miesiące po wystawieniu)

» świadectwo bierzmowania

» zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej

• Kurs przedmałżeński jest organizowany w parafii trzykrotnie w ciągu roku (we wrześniu, styczniu i kwietniu). Spotkania odbywają się w czwartki o godz. 19.00 w budynku plebanii. Dokładny termin rozpoczęcia kursu jest podawany w ogłoszeniach parafialnych.

» zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągnął za sobą skutki cywilno-prawne: tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

» gdy do sakramentu przystępuje wdowiec albo wdowa: akt zgonu współmałżonka/współmałżonki

Pogrzeb katolicki

» akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego

» zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej)

» gdy zmarły jest spoza parafii: zgoda parafii miejsca zamieszkania zmarłego (nie mylić z zameldowaniem) na pogrzeb w innej parafii.