O Parafii

Adres:
ul. Kościelna 7
26-811 Wyśmierzyce
powiat: białobrzeski
Dekanat przytycki
Telefon:  48 615 71 94

Parafia Wyśmierzycach istnieje od 1378 r. Zbieramy fundusze na renowacje zabytkowego kościoła. Jeżeli nie jest Ci obojętny los tego zabytku możesz dokonać wpłaty na konto Banku Spółdzielczego w Białobrzegach:

58 9117 0000 0056 2867 2000 0020

Darczyńcom serdecznie dziękujemy